23 Des Anne-Charlotte

Trygghetsglass informasjon og krav

Pilkington Norge AS har nå fått godkjent to nye sikkerhetsruter hos "FG" til bruk for innbruddssikring i utsatt næringsvirksomhet.
Dette er multilaminert glass i 11 og 28 mm tykkelse sertifisert i motstandsklasse hhv. P6B og P8B.
Du kan lese mer her: http://www.fgsikring.no/Hoved/Regelverk/Regelverk-innbrudd/Regelverk---mekanisk/Trygghetsglass---Informasjon-og-krav-/