<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=120395891786963&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Glassbloggen

Glassmestre i arbeid :)

1 kranbil og 4 glassmestre må til for å skifte en stor glassrute på 300 kg!!! :) I Glassfagkjeden tar vi HMS på alvor!!