Glassbloggen

Derfor er kompetansedeling et konkurransefortrinn

Å vinne kampen om dagens kunder krever større og større konkurransekraft. Forventningene og kravene til glassmesterens fagkompetanse, digitale synlighet og servicenivå har aldri vært høyere.

Derfor velger stadig flere glassmesterbedrifter å bli med i en kjede, hvor kompetansedeling er en viktig del av samarbeidet bedriftene imellom.

Kompetansedeling gir nemlig et stort konkurransefortrinn. Før sa man at “du kan være lykkelig som liten”. Sånn fungerer ikke lenger verden, i hvert fall ikke i glassbransjen.

Vi ser nærmere på to måter kompetansedeling gir deg et konkurransefortrinn på.

1. Du blir bedre i stand til å fornye deg

Når du som glassmester går inn i et kjedesamarbeid, får du tilgang på kjedebedriftenes samlede kompetanse og erfaring. I tillegg får du kontinuerlig faglig utvikling, blant annet i form av fagdager med opplæring på nye glassprodukter, eller kursing i regi av eksterne aktører.

På den måten holder du deg til enhver tid oppdatert på strømningene i markedet. Ved hele tiden å ligge i forkant og ha kontroll på hva kundene vil etterspørre, blir du bedre i stand til å fornye deg og tilpasse deg kundenes endrede behov.

Ikke minst det at du vil tilegne deg kunnskap om digital markedsføring, vil gi deg et konkurransefortrinn i kampen om synlighet på nett.

All historikk viser at de bedrifter som ikke klarer å fornye seg raskt nok i sin bransje, i første omgang vil bli utfordret – og i andre omgang får en svekket posisjon i markedet.

Les også: 4 stordriftsfordeler for glassmestere

 

2. Du får hjelp til å utvikle ditt forretningskonsept

I et marked som aldri står i ro, blir levetiden til produkter, tjenester og konsepter kortere og kortere. Derfor må alle bedrifter i dag konstant utvikle sine forretningskonsepter, for å holde tritt med stadig endrede forventninger og krav fra markedet.

Konseptutvikling er et kostbart og ressurskrevende arbeid som de færreste medlemsbedrifter i en kjede har penger til å forsvare hver for seg. Men gjennom å drive felles konsept- og profilutvikling kan kjeden sørge for at medlemmene har et forretningskonsept som alltid er i tråd med både bransjekrav og markedskrav.

 

Overveier du å bli medlem i en glassfagkjede?

 

Relaterte blogginnlegg


Thomas - []