<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=120395891786963&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Glasstyper

Energiglass

Energiglass

Vinduets opprinnelige funksjon er å slippe inn dagslys, skape mulighet for utsyn og beskytte mot vær og vind. Glassets grunnfunksjoner er fremdeles de samme, men nå kan vi oppnå mye mer med flere glass i kombinasjon. I dag er målsetningen å skape best mulig inneklima med lavest mulig energiforbruk og miljøpåvirkning.

 

Redusert kaldras gir lavere strømregning

Takket være avansert foredlingsteknikk er glasset utviklet til den kanskje viktigste byggekomponenten. Energispareglass reflekterer varme, forbedrer inneklimaet ved å redusere kaldras og kaldstråling og reduserer behovet for annen oppvarming.

Glasset bidrar i så måte til et bedre innemiljø og gi lavere strømregning, og du kan nyte større og høyere vinduer uten å risikere kaldras eller kaldstråling.

 

Enegispareglass 2 1280x855

 

Spar energi med glass

Som ordinært floatglass slipper dette glasset inn solens lys og energi og tilfører rommet “gratis” energi. Samtidig reflekterer det belagte glasset varmen tilbake i rommet. Glassfagkjedens medlemmer leverer og monterer flere ulike typer energispareglass. Om du vil vite mer om energiglass, ring oss på tlf. 815 33 022 eller kontakt oss her.

 

Les mer:

Energispareglass forbedrer inneklimaet
Lei av kald trekk fra vinduet?
Slik kan du redusere behovet for oppvarming
Vil du holde på varmen i vinter?