Glasstyper

Støydempende glass

Støy er et voksende miljøproblem. Fremfor alt langs sterkt trafikkerte veier med tung trafikk eller bebyggelse nært beliggende flyplasser. Støyen trenger hovedsakelig inn gjennom glasspartier og utettheter i konstruksjonen.

Normale isolerglass reduserer lyden merkbart, men ikke alltid tilstrekkelig. Derfor har Pilkington utviklet isolerglass spesielt beregnet til lyd- og støydempende formål.

3-lags glass har svært gode støydempende egenskaper, men det er ikke antall lag som gjør at glasset er støydempende. Det er først og fremst andre ting som innvirker på støydempingen. Det første grunnleggende prinsipp i lydisolerende isolerglass er asymmetri i oppbyggingen. Den enkleste lydruten er et isolerglass bestående av 2 lag med glass, hvor det ene laget med glass er tykkere enn det andre.

Les mer: Med støydempende glass kan du bo hvor som helst

 

Laminering gir støydemping

En ytterligere lyddempning oppnås hvis det ene glasslaget i isolerglasset er laminert. Forskjellen mellom materialtypene bryter lydbølgene som da dermed dempes. Ved å velge en spesiell lyddempende folie oppnås særlig gode støydempende resultater. Økt lyddemping oppnås også ved å fylle mellomrommet mellom glasslagene med gass.

Les mer: Reduser støy med støydempende glass

Glassfagkjedens medlemmer leverer og monterer ulike typer støydempende glass. Se produktinformasjon hos Pilkington Norge eller ta kontakt med en av Glassfagkjedens medlemmer her: www.glassfagkjeden.no/finn-glassleverandor

 

Oppfyll drømmen om perfekte vinduer