Glasstyper

Støydempende glass

Støy er et voksende miljøproblem. Fremfor alt langs sterkt trafikkerte veier med tung trafikk eller bebyggelse nært beliggende flyplasser. Støyen trenger hovedsakelig inn gjennom glasspartier og utettheter i konstruksjonen.

Normale isolerglass reduserer lyden merkbart, men ikke alltid tilstrekkelig. Derfor har Pilkington utviklet isolerglass spesielt beregnet til lyd- og støydempende formål.

3-lags glass har svært gode støydempende egenskaper, men det er ikke antall lag som gjør at glasset er støydempende. Det er først og fremst andre ting som innvirker på støydempingen. Det første grunnleggende prinsipp i lydisolerende isolerglass er asymmetri i oppbyggingen. Den enkleste lydruten er et isolerglass bestående av 2 lag med glass, hvor det ene laget med glass er tykkere enn det andre.

 

Les mer:

Reduser støy med støydempende glass
Med støydempende glass kan du bo hvor som helst
5 fordeler med et stillerom i hjemmet

 

Laminering gir støydemping

En ytterligere lyddempning oppnås hvis det ene glasslaget i isolerglasset er laminert. Forskjellen mellom materialtypene bryter lydbølgene som da dermed dempes. Ved å velge en spesiell lyddempende folie oppnås særlig gode støydempende resultater. Økt lyddemping oppnås også ved å fylle mellomrommet mellom glasslagene med gass.

 

Beregning av støykontroll

Den vanligste måten vi beskriver lydisoleringen av glass er å benytte Rw, i desibel (dB), som inkorporerer korreksjon for ørets respons. Lydreduksjon kan angis i tre ulike måletall: Rw, Rw + C og Rw + Ctr i frekvensområdet 100-3150 Hz
Støydemping måles for 16 frekvensbånd og danner en kurve. Disse måleverdiene gjøres om til ett enkelt tall ved at referansekurve sammenlignes med den målte kurven iht. bestemte regler. Enklere forklart, jo større verdien av Rw er, spesielt for lavfrekvent støy, Rw + Ctr, jo mindre støy vil bli overført gjennom glasset. Akustisk ytelse kan optimaliseres ved å gjøre glassruten så tykke som mulig, ved hjelp av laminert glass og - i doble vinduer - installere rutene med forskjellig tykkelse for å kompensere resonanseffektene.

 

Lyden av stillhet

Akustisk ytelse kan forbedres ytterligere ved å benytte Pilkington Optiphon™, et akustisk laminert glass som, som bruker et spesielt PVB (PolyVinyl Butyral) mellomlag for å blokkere lyden. Dette glasset kan oppnå Rw-verdier på over 50 dB i travle byområder. Rw uten korreksjonsfaktor benyttes når støyen er mellomfrekvent. F. eks. i vanlig støyutsatte omgivelser som tale, musikk, radio og TV samt landeveis- og togtrafikk.  Rw + C benyttes ved mellom eller høyfrekvent støy. Det brukes også ved jernbane eller landeveistrafikk med høy hastighet eller jetfly på kort avstand.

Rw + Ctr benyttes når støyen er lavfrekvent, for eksempel bytrafikk med innslag av tung trafikk, propellfly, discomusikk med kraftig bass, eller fra fabrikker med mye lav- og mellom-frekvent støy. Om lydkilden er svært lav- eller høyfrekvent, kan C og Ctr bestemmes fra et større frekvensområde; 100-5000 Hz.

Vinduets støydempende egenskaper avhenger også av utformingen på karm, ramme, fuger og ventiler. Krev derfor å få se en testrapport på akkurat det vinduet du er interessert i (ref. Glassfakta 2018)

Å benytte seg av støyreduserende glass i bygg blir bare viktigere og viktigere fordi, - ved å beskytte seg mot forstyrrende støy og støyforurensning, vil man få en bedre livskvalitet og øke individets helse og trivsel.

Glassfagkjedens medlemmer leverer og monterer ulike typer støydempende glass. Se produktinformasjon hos Pilkington Norge eller ta kontakt med en av Glassfagkjedens medlemmer her: www.glassfagkjeden.no/finn-glassleverandor

 

E-bok kontorglass

 

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Be om pris