Glassbloggen

Dette kan du gjøre for å unngå termisk brudd i glasset

I Norge sier vi av og til at det føles som vi har vært innom alle årstider på én og samme dag. Vi kan oppleve store skifter i vær og temperatur i løpet av et døgn, og det er ikke bare menneskekroppen som merker dette. Store temperaturforskjeller i glasset kan forårsake sprekk i vindusglasset. Når glasset sprekker opp, kaller vi det termisk brudd eller termisk sprekkdannelse.

I denne teksten ser vi på hva som gjør at glass får termiske brudd, og hvilke grep du kan ta for å unngå at det skjer.

Hvordan skjer termisk brudd?

Termisk brudd kommer som et resultat av store temperaturforskjeller over glassets flate. Når temperaturforskjellen mellom midten på glasset og kantene blir stor, utvides midtdelen av glasset såpass at det vi kaller strekkspenninger oppstår langs kantene. Dette øker risikoen for at glasset sprekker.

Termisk brudd har et bruddmønster du enkelt kan kjenne igjen: Sprekken er vinkelrett ut fra kanten og stråler ut i glasset.

 

 

Det er mange faktorer som spiller inn for om det oppstår termisk brudd i glasset eller ikke. Det er ingen automatikk i at glasset sprekker dersom sola skinner på en del av det mens en annen del av glasset stort sett er i skyggen. Typen glass, tykkelsen på glasset, formatet på glasset og hvilke glass som eventuelt inngår i kombinasjonen i ruta, har mye å si. I tillegg påvirker det hva slags karm og ramme du har, hvordan glasset er montert, og hvilke muligheter det er for å skjerme glasset mot sol, både i form av markiser, persienner og gardiner.  

 

Hva kan du gjøre for å unngå termisk brudd?

Ved bruk og håndtering av glasset er det flere forhold som kan forårsake situasjoner hvor kritiske temperaturforskjeller i glasset oppstår og dermed øker risikoen for termisk brudd.

 

Solskjerming

Både utvendig og innvendig solskjerming kan bidra til termisk brudd. Har du persienner eller markiser, bør du forsøke å unngå at disse  dekker deler av glasset. En stor grill som står tett inntil glasset vil også kunne bidra til temperaturforskjeller i glasset, enten ved at den blir stående nært glasset mens den er fryktelig varm, eller ved å skygge for deler av glasset over tid.

 

Monter varmekilder i riktig avstand

Varmeovner som avgir strålevarme skal være montert med minst 30 cm avstand til glasset. Dersom du har montert herdet glass, er det tilstrekkelig med en avstand på 15 cm. Gjennomstrømningsovner som ikke avgir stråling kan stå nærmere glasset, også her er regelen på 15 cm.

 

Vær bevisst belysning på glasset

Dersom du har en lampe som avgir sterk varme og er rettet mot glasset eller i nærheten av glasset, bør du flytte denne såpass langt vekk at glasset ikke påvirkes av varmen fra lampa.

 

 

Herdet glass minimerer sjansene for termisk brudd

Den enkleste måten å unngå termisk brudd på, er å benytte herdet glass. Når det er risiko for temperaturforskjeller på mer enn ca. 40 ºC over glassets flate, anbefaler Glass- og Fasadeforeningen å benytte herdet glass.

 

Regn deg frem til hvilket glass du trenger

Pilkingtons program «Thermal Stress Calculator»  lar deg legge inn mål og forhold i boligen din, og basert på hvilke behov du har vil den gi deg råd om hva slags glass som er best egnet for de lys- og varmeforholdene det skal stå i. For eksempel kan kalkulatoren konkludere med at den anbefaler herdet glass. Dette er selvsagt bare et forslag, og er du i tvil om hva som er det beste glassvalget for deg, anbefaler vi at du kontakter en glassmester som kan komme på befaring og gjøre en vurdering av hvilken glassløsning som vil tjene din bolig best. 

Vi har skrevet en glassordbok, som i tillegg til å forklare termisk brudd også tar for seg andre ord og uttrykk du møter når du skal velge riktig glass til riktig sted i huset ditt. Glassordboka er gratis, og kan lastes ned ved å trykke på knappen under.

 

E-bok: Glassordbok

Relaterte blogginnlegg


Thomas - [sikkert glass]
Glass i hjemmet - Hvordan sørge for at dette er et trygt sted for barn å leke?

Glass i hjemmet - Hvordan sørge for at dette er et trygt sted for barn å leke?

En felles oppfatning av glass er at det er delikat men skjørt og må håndteres med forsiktighet og i ihvertfall dersom det benyttes som interiørelement i bolig. Spesielt i rom der barn leker og oppholder seg. Små barn mangler i visse tilfeller aktsomhet og står derfor i fare å skade seg.


Hvorfor skal du skifte ut gamle vinduer?

Hvorfor skal du skifte ut gamle vinduer?

Visste du at kvaliteten på vinduene dine bør sikres og vurderes så fort de blir 20 år gamle? 

I denne blogg artikkelen vil du få informasjon om hvorfor du bør skifte ut de gamle vinduene. I tillegg vil vi gi deg noen gode tips om gode glassløsninger for å spare penger, redusere støy og bidra til et bedre miljø.


Hva er egentlig forskjellene mellom herdet og laminert glass?

Hva er egentlig forskjellene mellom herdet og laminert glass?

Når du skal velge glass er det mange muligheter og alternativer å ta stilling til. Både laminert glass og herdet glass blir ofte nevnt, spesielt dersom du skal plassere glass i nærheten av mennesker i bevegelse. Men hva er egentlig forskjellen på herdet og laminert glass?