Glassbloggen

Hvilke glassfasadetyper finnes det?

Glassets egenskaper med hensyn til sikkerhet, aldring, vedlikehold og rengjøring gjør at glass blir mer og mer benyttet i fasader, både som fasadekledning, vinduer og dekorelementer. 

Men visste du at det finnes mer enn én type glassfasade? Jo, det finnes faktisk ganske mange forskjellige fasadetyper i glass. Her lister vi opp noen av de som blir mest brukt i moderne bygg.

 

Boltefestet glass

Boltefestet glass skiller seg fra andre fasader ved at en ikke ser rammer og profiler. Systemet gir stor frihet i utformingen av det glassede partiet og den bærende konstruksjonen. Den bærende konstruksjonen kan bestå av f. eks. fagverk, glassfinner eller et såkalt rigget system av tynne, forspente stålstenger. Med boltefester kan man redusere synligheten av den bærende konstruksjonen til et minimum, og få store glassflater.

 

Dobbeltfasade

Dersom en frittstående fasadevegg monteres foran en bygning, kalles det ”dobbeltfasade”. På denne måten kan man sikre at bygningen ikke varmes like mye opp av solen, og belastningen fra vind reduseres (spesielt viktig i høye bygninger). Systemet består av to fasader. Dette reduserer varmetapet og reduserer støy betraktelig.

Dobbeltfasade-løsninger baseres på en ekstra glasshud i tillegg til den ordinære isolerte fasaden. «Hovedfasaden» suppleres med en ytre, normalt uisolert tilleggsfasade. Dette innebærer at en dobbeltfasade ikke utgjør noe ferdig system, men skapes ut fra individuelle ønsker og krav. Det er naturlig å se konseptet i sammenheng med elementfasader (se nedenfor), da dobbeltfasaden også gjerne fremstilles som moduler på fabrikk.

 

Elementfasade

Elementfasadene har den fordelen at de produseres ferdig under tak på fabrikk og enkelt kan monteres på byggeplassen. Dette tar mye kortere tid enn montering av en vanlig glassfasade.

I økende grad inneholder dagens fasader kabelføringer og elektrokomponenter. Elektrokrome glassprodukter, og dessuten åpningsvinduer med styringssystemer og solcelleanlegg, er komponenter som må håndteres med nøyaktighet, noe som er mulig i et kontrollert fabrikkmiljø.

 

Påhengsfasade - Curtainwall

Curtainwall er et begrep som ofte brukes på en fasadeteknologi for kledning av store bygninger. En påhengsfasade er en utvendig, ikke bærende veggkonstruksjon forankret i bygningens hovedbæresystem. Curtainwall-systemer overfører belastninger fra fasaden over til bygningsstrukturen.

Curtainwall-systemets primære funksjoner er å motstå innsig av luft og vann, og å danne en termisk barriere mellom inn- og utsiden.

 

SG-fasader

En SG-fasade er basert på tradisjonell påhengsfasade-bæreprofil, som består av glass som er bundet og forankret til denne. SG-fasader er elegante helglassfasader med muligheter for store formater. Det glatte fasadeuttrykket oppnås fordi profilene kun er synlige på innsiden av bygget. Fra utsiden ser man kun den glatte glassflaten.

 

Gratis e-bok

Relaterte blogginnlegg


Thomas - [interiørglass, vinduer]
5 fordeler med skillevegger i glass i åpent kontorlandskap

5 fordeler med skillevegger i glass i åpent kontorlandskap

Trenden med åpent kontorlandskap ser ut til å ha kommet for å bli. Mange ansatte synes dette fungerer godt, og elsker følelsen av å være tilbake i et klasserom hvor man enkelt kan se og kommunisere med kolleger. Samtidig som det er flere fordeler med åpent kontorlandskap, opplever mange at denne måten å organisere arbeidsdagen på også byr på en del utfordringer. 


Glassløsninger ivaretar smittevern på kontoret

Glassløsninger ivaretar smittevern på kontoret

Nå som mange virksomheter returnerer til en mer kjent hverdag, innebærer det et krav om smittevern på kontoret. Har man et kontorlokale med separate kontorer trengs det antagelig færre tiltak enn i et åpent kontorlandskap.


Hvordan gjenbrukes egentlig glass?

Hvordan gjenbrukes egentlig glass?

De fleste av oss har levert glass i beholdere forbeholdt slikt. Barn synes ofte dette er en morsom aktivitet, fordi de kan slippe syltetøyglass ned i beholderne og høre at det knuser inn i alt det andre glasset som ligger der inne.