Glassbloggen

Hvordan oppstår termisk brudd i bygningsglassprodukter?

Tidligere har vi skrevet om termisk brudd, og hvilke tiltak som kan gjøres for å unngå dette. I dag tar vi for oss de ulike årsakene til at termisk brudd oppstår.

 

1. Kritiske temperaturforskjeller

Glass har dårlig varmeledningsevne. Dersom glasset blir ujevnt oppvarmet – det vil si at bare deler av glassets overflate utsettes for direkte solvarme, mens resten blir liggende i skygge – fører dette til kritisk temperaturforskjell over glassets flate. I et vanlig glass er dette mellom 35 og 45 °C, avhengig av kantbehandling. Oppstår temperaturforskjeller på mer enn dette, vil glasset sprekke.

Flere forhold kan forårsake situasjoner hvor sprekkdannende temperaturforskjeller oppstår:

  • Utvendige persienner delvis nede
  • Innvendig avskjerming (persienne/rullegardin) ligger svært nær glasset, med dårlig lufting
  • Innvendig avskjerming (persienne/rullegardin) dekker bare deler avglasset
  • Folie/etiketter som pålimes større deler av glassflaten
  • Tilfeldige gjenstander som legges mot glassoverflaten. (Isolasjon, m.m.)

Mange av disse forholdene kan enkelt unngås, slik at termisk brudd ikke vil oppstå, mens andre er av mer permanent karakter, og hvor det må tas hensyn ved valg av glasskvalitet.

 

null

Blir et glass utsatt for kritiske temperaturforskjeller, kan det oppstå varmespenninger som gir sprekker/brudd. Bilde og illustrasjon viser et karakteristisk bruddmønster utløst av varmespenninger. Sprekken er vinkelrett ut fra kanten og sprer seg ut som stråler i glasset.

 

2. Glasskantkvalitet/bruddanvisning

Glass med skadede glasskanter vil være utsatt for brekkasje, spesielt ved termiske belastninger.

Såkalte bruddanvisninger kan oppstå på glassets kanter ved tilskjæring, avhengig av hvilken type glass det er, og hvordan kvaliteten er på skjæreutstyret. En glasskant som blir rent tilskåret eller slipt/polert, beholder styrken og har dermed mindre fare for å sprekke.

Det finnes referanser for glasskantkvalitet som kan legges til grunn ved reklamasjon og vurdering av erstatningsansvar. For glass med spesielle applikasjoner har leverandørene ofte egne definisjoner på kantkvalitet.

Glass med synlige kantskader må ikke monteres uten at det er avklart med leverandør.

 

3. Påført skade

Med påført skade menes skader som er påført produktet. Påført skade kan henføres til produksjon, lagring, transport, håndtering eller montering og skyldes mekanisk påvirkning.

1 - Kopi

Eksempel på påført skade.

 

4. Feil bruk

Med feil bruk menes forhold på stedet som fører til kritiske temperaturforskjeller over glassets flate. Eksempel på feil bruk kan være innvendige persienner som dekker deler av glassflaten, uten at det er tatt hensyn til varmeabsorbsjon.

 

5. Prosjekteringsfeil

Med prosjekteringsfeil menes at det er tatt mangelfulle hensyn til glasset og dets bruksområde.

Eksempel på prosjekteringsfeil kan være at man bygger en fasade med takutspring eller baldakiner, som skaper skygge på deler av glasset, uten at det er tatt hensyn til varmeabsorbsjon.

 

Denne artikkelen er basert på Glass og Fasadeforeningens veileder “Tiltak mot termisk brudd i bygningsglassprodukter”.

 

Gratis e-bok

Relaterte blogginnlegg


Thomas - [vinduer]
De mange fordelene med solskjermende vinduer

De mange fordelene med solskjermende vinduer

Sollys er nærmest for en luksusvare å regne for oss nordmenn, og vi slipper omtrent alt vi har i hendene og valfarter ut av hus og hytter så fort sola titter fram. Nettopp derfor virker det kanskje unaturlig å kjøpe vinduer med solskjerming, vi vil jo ha mest mulig sollys?


Reduser strømregningen og miljøavtrykket med energispareglass

Reduser strømregningen og miljøavtrykket med energispareglass

Vinduets opprinnelige funksjon er å slippe inn dagslys samtidig som det skal beskytte mot vær og vind. I dag kan man oppnå så mye mer med flere glass i kombinasjon. Vinduer i energispareglass kan bedre ditt inneklima og være kostnadsbesparende.


Solbeskyttende glass – dette bør du vite

Solbeskyttende glass – dette bør du vite

Våren er endelig her, og solen begynner å varme godt i alle kriker og kroker. På den ene siden er våren trolig mer etterlengtet enn den har vært på mange år, men på den andre siden er det mange som sliter med altfor høy innetemperatur allerede nå.