Glassbloggen

Kan jeg montere rekkverket mitt selv, eller bør dere som fagfolk montere det for meg?

Når du skal montere rekkverk, kan det være fristende å gjøre det til et gjør-det-selv-prosjekt, og spørsmålet “Kan jeg montere rekkverket mitt selv?” dukker raskt opp. 

I teorien kan du det, men da bør du være klar over at det finnes et helt regelverk for utforming av rekkverk. Skal du ha glass i rekkverket, stiller dette ytterligere krav til hva slags type glass du bruker.

Hvilke tekniske krav og lovverk er knyttet til montering av rekkverk? 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er en norsk statlig etat som har ansvar for å forvalte byggtekniske regelverk, herunder Byggteknisk forskrift (TEK). I samarbeid med SINTEF bidrar DiBK til å utvikle regelverket som gjelder for byggenæringen. De tekniske kravene og lovverket knyttet til montering av rekkverk er sammensatt, og her følger en rask gjennomgang av de viktigste punktene: 

 

Balkonger, terrasser og lignende med høydeforskjell større eller lik 0.5 m til terreng eller underliggende plan skal ha rekkverk. 
Høyden på rekkverket skal være minst 90 cm høyt, men for  balkonger, tribuner, og lignende, skal rekkverkshøyden være minimum 1,0 m, og for nivåforskjeller over 10,0 m, skal høyden være minst 1,2 m.
Åpninger i rekkverket må ikke være mer enn 10 cm i rekkverk på inntil 75 cm, og maksimal horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk på 0,05 m​​.
Rekkverk skal utformes slik at de hindrer klatring, særlig for å beskytte barn​​​​.


Les artikkelen Generell Informasjon om Glassrekkverkfor å få vite mer om  viktigheten av å bruke en glassmester for montering av glassrekkverk og hvilke egenskaper glasset i slike rekkverk bør ha.

Hvilke krav stilles til bruk av glass og glassfelt i rekkverk? 

Regelverket for bruk av glassfelt i rekkverk i Norge er først og fremst beskrevet i TEK 17. Relevante organisasjoner som Glass og Fasadeforeningen har kommet med ytterligere informasjon og presiseringer til dette regelverket. Kort oppsummert skal  glassfelt som brukes i rekkverk være av en type glass som både forhindrer skade ved knusing ved sammenstøt, i tillegg til at glasset skal kunne hindre fall gjennom glasset​​.

 

Det er viktig å skille mellom "glassgjerde" og "glassrekkverk". Glassgjerder kan brukes til å skille flater med maksimalt 50 cm høydeforskjell og minimumskrav til glasset er at det skal være herdet. Dette gir beskyttelse mot skjæreskader, men ikke mot gjennomfall.

 

Når høydeforskjellen er over 50 cm, kreves bruk av glassrekkverk. Minimumskrav for glass i glassrekkverk er at det er av type laminert glass. Laminert glass består av to eller flere glass som er limt sammen med en folie. Denne måten å bygge glassflaten på, hindrer at glasset granulerer i tusenvis av små og ufarlige biter, , i tillegg til at det sikrer mot både gjennomfall og alvorlige kutt- eller skjæreskader.

 

Disse retningslinjene sikrer at glassfelt i rekkverk ikke bare er estetisk tiltalende, men også at de oppfyller nødvendige sikkerhetskrav for å forhindre skader og ulykker. Regelverket understreker viktigheten av å velge riktig type glass basert på bruksområde og høydeforskjeller. 

Hva slags glass kan jeg bruke i rekkverk med glass eller glassfelt? 

Pilkington Optilam™: Laminert sikkerhetsglass skal benyttes til alle typer rekkverk. I visse situasjoner kan det være nødvendig å bruke herdet laminert glass​​. Pilkington Optilam™ kan også inneholde farget folie. 

Glassproduktene fra Pilkington er utformet for å sikre både estetikk og sikkerhet i rekkverk. Det er viktig å velge riktig type glass basert på rekkverkets plassering, design og sikkerhetskrav, spesielt med tanke på fare for nedfall og behovet for å forhindre ulykker.

 

Les om Forskjeller Mellom Glassrekkverkstyper. Denne artikkelen gir innsikt i de to hovedtypene av glassrekkverk og hvordan glasset kan fungere som et utfyllingselement i et rekkverk.

Konklusjon: 

Vi anbefaler at du overlater jobben til fagfolk, slik at du unngår å måtte gjøre jobben to ganger, eller i verste fall at det skjer ulykker,  samtidig som du sikrer deg at alle aspekter av installasjonen håndteres på en forsvarlig og forskriftsmessig måte. 

 Det er også mulig å montere rekkverk selv, men med tanke på regelverk knyttet til utforming og sikkerhetsmessige hensyn, vil fort “vinninga gå opp i spinninga”. Det er fort gjort å gjøre feil eller overse detaljer i regelverket. 

Gratis E-bok: Oppfyll drømmen om glassrekkverkRelaterte blogginnlegg


Thomas - [glassrekkverk]
Kan jeg montere rekkverket mitt selv, eller bør dere som fagfolk montere det for meg?

Kan jeg montere rekkverket mitt selv, eller bør dere som fagfolk montere det for meg?

Når du skal montere rekkverk, kan det være fristende å gjøre det til et gjør-det-selv-prosjekt, og spørsmålet “Kan jeg montere rekkverket mitt selv?” dukker raskt opp. 


Store prisforskjeller på glassrekkverk: Hvorfor er det slik?

Store prisforskjeller på glassrekkverk: Hvorfor er det slik?

Glassrekkverk har blitt stadig mer populært i moderne arkitektur og design. Både i næringsbygg og i private hjem skaper et rekkverk i glass et elegant uttrykk samtidig som det gir mer lys og bedre utsikt. 


En sammenligning av stolperekkverk og helglassrekkverk: Hva bør du velge?

En sammenligning av stolperekkverk og helglassrekkverk: Hva bør du velge?

Rekkverk spiller en viktig rolle i å sikre tryggheten til personer som ferdes i ulike områder. Viktig å huske på at rekkverk er i utgangspunktet ett sikkerhetsprodukt og det er derfor viktig å velge godkjente rekkverk.