Glassbloggen

Reduser behovet for oppvarming med energiglass

Energiglass reduserer behovet for oppvarming, bidrar til bedre innemiljø, skaper mindre energiforbruk og lavere strømregning.

Vanlig klart glass slipper mye av romvarmen ut mens tre-lags isolerruter med to energiglass sørger for å holde varmen innendørs. For at glasset skal få denne egenskapen, blir det påført et nesten usynlig metallisk belegg som enkelt sagt reflekterer mye av rom-varmen tilbake der den er tiltenkt.

Ved å kombinere energiglass med laminert glass kan også problemer med bleking av interiør og gardiner reduseres betraktelig - innstrålt UV-stråling blir kun ca. 2 %.

I kombinasjon med anti-dugglass vil en i tillegg ha klare kondensfrie ruter hele året.

 

Sterk fokus på miljø og energiforbruk.

Vi lever i en tid hvor verdens ressurser forbrukes i økende takt samtidig som folketallet stiger. Det blir derfor viktig at vi som enkeltpersoner kan bidra der vi kan. Med økt miljøbevissthet og fokus på energisparing ser man nå en helt annen bruk av glass til bygg. Nye byggeregler setter i dag også krav til at vinduer i boliger og næringsbygg har tre-lags isolerruter med to energispareglass.

Varmetap beregnes normalt sett på grunnlag av et produkts U-verdi definert som den varmemengde som passerer 1 m2 konstruksjon ved 1 grads temperaturforskjell ute/inne  (W/m²K). Enkelt forklart: jo lavere, U-verdi dess bedre varmeisolering.

De nye tre-lags energirutene isolerer omtrent tre ganger bedre enn tidligere to-lags isolerruter med ubelagt glass. Slike ruter vil dermed kunne gi et stort bidrag til energiøkonomisering, klimaforbedringer og bokomfort.

Fordeler ved energiglass:

  • reduserer varmetapet og sparer strømutgifter
  • gir høyt innslipp av naturlig helsefrembringende dagslys
  • reduserer kaldstråling og kaldras fra vinduer og gir et behagelig inneklima

Kombiner gjerne energiglass  med øvrige funksjonsglass som selvrensende glass, solbeskyttende glass, sikkerhetsglass, støydempende glass eller Anti-kondens

Trenger du hjelp til å finne rett glass for ditt behov, så har du en oversikt over Glassfagkjedens partnere her: finn din glassleverandør

 

Oppfyll drømmen om perfekte vinduer