Glassbloggen

Slik bør du melde inn glasskader til forsikringsselskapet

Før eller siden vil det skje i mange hjem: En glassrute blir knust, sprekker eller punkterer, og du er nødt til å gjøre nødvendige skadebegrensende tiltak. I tillegg må du melde inn skaden til ditt forsikringsselskap – og her er det mange som er usikker på riktig fremgangsmåte.

Men det er enklere enn mange tror. Vi gir deg en oversikt over hva du må huske på når du skal melde en glasskade, og hvilke opplysninger du bør oppgi til forsikringsselskapet.

De ulike forsikringsselskapene opererer med litt ulike rutiner for innmelding av skader, men felles for alle de store selskapene er at du kan melde skade elektronisk, ringe eller sende e-post.

Uansett hvilken metode du velger, er prosessen den samme:

 

1. Avklar detaljer om skaden

Ta en nærmere kikk på skaden, og ta gjerne bilder. Jo mer presist du klarer å beskrive skaden, desto raskere går saksgangen.

Et tips dersom det er en vindusrute som er skadet: Alle vinduer er merket med bokstaver og tall på avstandslisten mellom glassene, f.eks.:

03.04.2015 Pilkington Elverum 4-15AR-4OT 987 x 942 475375-4

Denne merkingen forteller om vinduets produksjon og egenskaper. 03.04.2015 er produksjonsdatoen på isolerruten, Pilkington Elverum er fabrikken der glasset er produsert, 4-15AR-4OT forteller hvordan glasset er bygget opp, 987 x 942 er høyde og bredde på glasset, og 474992-4 er produsentens ordrenummer og (etter bindestrek) posisjonsnummer.

 

2. Meld inn skaden

Dersom du velger å fylle i digital skademelding (denne finner du på forsikringsselskapets nettside), vil det være en del opplysninger du må oppgi, som f.eks.:

  • Hvilket glass er skadet?
  • Når inntraff skaden?
  • Spesifikk informasjon om skadestedet
  • Hvor stor er glassruten?
  • Er glasset punktert, sprukket eller i småbiter?
  • Er det skader på karm/rammedel?

Disse spørsmålene er det også fordelaktig å ha svar på dersom du ringer eller sender e-post til forsikringsselskapet.

Hvilken dokumentasjon bør du legge ved skademeldingen?

Tyveri og brann skal meldes til politiet, og dokumentasjon for anmeldt forhold må som regel legges ved skademeldingen.

Hvis du har kvitteringer og fakturaer for håndverkere, må også disse legges ved. Som hovedregel betaler du dette selv og får det deretter refundert.

 

3. Forsikringsselskapet tar kontakt med deg

Når du har meldt inn glasskaden, vil du bli kontaktet av en saksbehandler. For å få et helhetsbilde av hendelsen og skadeomfanget, og for å kunne hjelpe deg videre, vil saksbehandleren kunne stille deg flere spørsmål om hva som har skjedd, og detaljer rundt dette.

Dernest tar forsikringsselskapet saken inn i sine interne systemer og velger rett glassmester til å komme hjem til deg for å besiktige skaden og lage et kostnadsestimat, samt avtale dato for utbedring av skaden.

NB: Dersom du som beboer i et borettslag eller sameie har fått en glass-/vindusskade, så bør du først og fremst ta kontakt med styret, i og med at forsikringen juridisk står på boligselskapet.

 

New call-to-action

 

Relaterte blogginnlegg


Thomas - []