Glassbloggen

Slik hjelper Glassfagkjeden forsikringsselskaper med å få fornøyde kunder

Når man skal måle hvor fornøyde privatkunder er med sitt forsikringsselskap, snakker man gjerne om “moment of truth” – øyeblikket da uhellet er ute, og kundene virkelig får testet sine forsikringer.

Håndterer forsikringsselskapet den aktuelle skadesaken på en måte som styrker eller svekker kundens tillit til selskapet?

En god opplevelse i forbindelse med en skadesak sitter i og er med på å prege kundeforholdet i mange år. Dette kommer også frem av forsikringsstudien 2018, som basert på 1550 telefonintervjuer av privatkunder i alderen 18–79 år måler kundetilfredshet og kundelojalitet hos brukerne.

Fagmessig utført arbeid gir fornøyde kunder

Glassfagkjeden samarbeider med en rekke forsikringsselskaper, og vi vet hvor viktig det er med god kundeservice og høy kvalitet på jobben som våre glassmestere gjør i skadesaker.

Et profesjonelt utført arbeid hjemme hos en privatbruker som har fått sitt vindu knust, styrker kunderelasjonen med forsikringsselskapet. Med andre ord: Jo bedre kvalitet og kundeservice Glassfagkjedens glassmestere levererer i skadesaker, desto mer lojale kunder får forsikringsselskapene vi samarbeider med,

Hvordan sørger Glassfagkjeden så for at forsikringskundene blir fornøyde og ønsker å beholde sitt forsikringsselskap i mange år fremover?

 

1. Vi kvalitetssikrer alle våre glassmestere

En privatbruker eller bedrift som har fått en glasskade, vil aldri oppleve å få besøk av en glassmester som ikke utfører sitt oppdrag forskriftsmessig og til det beste for kunden. Glassfagkjeden innlemmer kun glassbedrifter som i kraft av gjennomgående gode leveranser over år har opparbeidet seg et solid omdømme i markedet.

I tillegg jobber vi aktivt med hele tiden å kompetanseheve og utvikle våre glassmestere, i form av kurs og opplæring på nye glassprodukter. Dette gjør at kundene kan være trygg på at Glassfagkjeden kun har medlemsbedrifter med dyktige og seriøse håndverkere som alltid gjør sitt ypperste for å levere løsningene som gjør kunden fornøyd, på både kort og lang sikt.

 

Les også: Hvilke forsikringsselskaper samarbeider Glassfagkjeden med?

 

2. Våre glassmestere gir gode råd til kundene

Når man kommer ut for en uønsket hendelse med glass i sitt eget hjem, har man ikke bare behov for at skaden rettes opp så proft og raskt som mulig. Man trenger også å bli fulgt opp og trygget med hensyn til de spørsmål man gjerne har om sikkerhet og glasskvalitet. Spesielt hvis, for eksempel, innbruddstyver har knust en rute, eller at ekstremvær har gjort skade på flere av vindusrutene.

Kan jeg få glass som ikke medfører risiko for kuttskader i tilfelle det knuser? Eller glassruter som beskytter bedre mot solen eller sparer mer energi enn de jeg hadde før?

Glassfagkjedens glassmestere gir trygghet. De sikrer fagmessig utført arbeid og riktig bruk av teknikker, og vil kunne komme med kvalifiserte råd om hva som er den optimale løsningen i den aktuelle skadesaken. Kunden orienteres om alternative løsninger med hensyn til pris og kvalitet.

 

3. Vi gir nyttig informasjon via vår nettside

Som for de fleste andre forbrukere i dag, er Google svært ofte forsikringskundens første stoppested når han eller hun leter etter svar på sine spørsmål. Hvilke muligheter har jeg med nye glassløsninger? Hvordan melder jeg inn glasskaden til forsikringsselskapet?

Når kunden søker på nett med slike glassrelaterte spørsmål, finner de vår nettside – og får svar gjennom våre hundrevis av artikler og en rekke e-bøker om alt som har med glass å gjøre.

Med for eksempel artikkelen “Slik bør du melde inn glasskader til forsikringsselskapet” får leseren en enkel og grei gjennomgang av hva man må huske på når man skal melde en glasskade, og hvilke opplysninger man bør oppgi til forsikringsselskapet. Dette bidrar til at prosessen blir mer effektiv og ryddig, både for kunden og for saksbehandleren.

 

Konklusjon

Glassfagkjeden har et godt samarbeid med forsikringsselskaper, og vi jobber aktivt for å sikre at våre medlemsbedrifter leverer topp kvalitet når de er ute på oppdrag for forsikringsselskapene.

Sluttresultatet av Glassfagkjedens langsiktige og systematiske satsing på kompetansesikring er at forsikringsselskapene vi samarbeider med, får enda flere fornøyde kunder.

 

Overveier du å bli medlem i en glassfagkjede? 

Relaterte blogginnlegg


Thomas - []