Glassbloggen

Viktigheten av å velge rett håndverker til rett oppgave

Vi er allerede halvveis i mai, og det betyr konfirmasjoner, hageselskaper – og barn som spiller fotball i nabolaget. Iblant går det litt over styr, og en ball med litt for god fart tar veien inn gjennom en glassrute i boligen din.

 

Det er fort gjort å stå der med knust vindusglass, og du vil helst ha det reparert raskest mulig. Svogeren din er snekker, så han må vel være rette mann til å fikse den ødelagte ruten, tenker du kanskje. Eller kanskje kjenner du en kar som rett og slett bare liker gjøre den type arbeid?

 

Det er mange som får familie og venner til å hjelpe seg med å reparere glasskader i hjemmet, men det er ikke alltid så lurt. Faktisk er det en viss risiko forbundet med å benytte seg av private tjenester eller håndverkere som ikke er kvalifisert til den aktuelle oppgaven.Nødvendig fagutdanning

 

Det er en grunn til at det er en egen fagutdanning for å bli håndverker, og det er for at man skal besitte spesialkompetansen som kreves for å få jobben gjort forskriftsmessig. Skal du for eksempel kjøpe et glassrekkverk, har det direkte innvirkning på sikkerheten at du får en fagarbeider til å montere rekkverket.

 

Og dersom du har fått skade på en glassrute med spesialfunksjoner, som f.eks. sikkerhetsruter eller brannvernglass, krever det at håndverkeren har spisskompetanse på riktig innsettingsmetode og valg av pakninger, skruer og liming. Ellers risikerer man at glasset ikke fungerer som det skal hvis det skulle skje en ulykke eller oppstå brann.

 

En glassmester eller et saneringsselskap har dessuten spesialutstyr til de områdene de skal jobbe innenfor, som de har fått egen opplæring på å bruke. Når slike jobber skal utføres uten spesialutstyret som trengs, blir det ofte et dårligere utført arbeid.Les også: Derfor bør du stole på anbefalingene fra forsikringsselskapet

 

Ingen garantier

 

Hva om det oppstår dugg mellom glassene i ruten? I henhold til Lov om forbrukerkjøp er dette gjenstand for reklamasjon og erstatning – forutsatt at glassruten er montert av en glassmester. Har du brukt ukvalifisert arbeidskraft, er det vanskelig å reklamere til håndverkeren som tok på seg oppdraget, og du ender som regel selv opp med kostnaden for å utbedre skaden. Hvis du ikke kan dokumentere at arbeidene er gjort forskriftsmessig, kan forsikringsselskapet avvise kravet.

 

Har du derimot gjort alt etter boka, kan du med hjemmel i Håndverksloven reklamere mot håndverkeren med krav om at feilen, og følgene av feilen, rettes opp.Viktig når du skal selge bolig

Spesielt når du skal selge boligen din, vil det være viktig å kunne fremlegge dokumentasjon på at du har hatt en faglært håndverker til å utføre arbeid. En ny eier kan klage på feil og mangler i etterkant og rette krav om erstatning, og da står du mye sterkere dersom du har hatt rett håndverker til å utføre arbeidet.

 

 

Forsikringsselskapet ditt samarbeider med etablerte glassmestere som har fagkompetansen som skal til for å utføre en sikker og varig løsning glassløsning i ditt hjem.

 

Kontakt oss

Relaterte blogginnlegg


Thomas - []