Glassbloggen

Solbeskyttelsesglass - slipper lyset inn, stenger varmen ute

Tidligere ble solbeskyttelsesglass forbundet med speilende farget glass som stengte lyset ute i nesten like stor grad som varmen. Siden vi bor i et land med utpreget mørketid, ønsker vi å nyttegjøre oss av det helsefrembringende dagslyset på den solrike og varme årstid.
Med dagens solbeskyttelsesglass fra Pilkington slippes en stor andel av det naturlige dagslyset inn samtidig som langt mer enn halvparten av innstrålende solvarme kan stenges ute. Ved å benytte soldempende glass reduseres behovet for ventilasjon og kjøling. Glasset kan dermed benyttes i næringsbygg og private boliger der det ønskes store glassflater for utsyn og naturlig dagslys. Ved å velge riktig glass kan det innvendige klima styres ved å kontrollere solstråling, blending, innetemperatur og dagslys.

De nye solbeskyttende glass er samtidig også energispareglass som sørger for at romvarmen holdes innendørs vinterstid. Dette gir lavere utgifter til oppvarming, og på den måten bidrar man til redusert energiforbruk og et bedre miljø. Klimaanlegg kan være en stor utfordring for entreprenører og arkitekter. Det kan også brukes mer energi til å drive slike systemer i sommermånedene enn hva som medgår til oppvarming av bygg vinterstid.

Vi har alle et ansvar for uheldige utslipp av klimagasser, derfor er ethvert bidrag viktig til økt energieffektivitet i bygg året rundt.

 

Hvordan fungerer et solbeskyttelsesglass?

400x382xSuncool.jpg.pagespeed.ic.Ouwh-TTfUs.jpgGlass kontrollerer varmestråling fra solen ved å reflektere, transmittere og absorbere energi.

For solbeskyttelse defineres disse i form av følgende parametere:

  • Refleksjon:  den delen av solstrålingen som reflekteres til atmosfæren
  • Direkte transmisjon – den delen av solstrålingen som stråler direkte gjennom glasset.
  • Absorpsjon – den delen av solstrålingen som absorberes i glasset.

 

 

Bildet viser isolerrute med belagt solbeskyttelsesglass. Et solbeskyttelsesglass bør alltid benyttes som ytterste glass for å gi maksimal solavskjerming. 

 

Oppfyll drømmen om perfekte vinduer